Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now!
- Vinje, 29. Juli 2002. -
- Vinje, 29. Juli 2002. -
- Draugsvoll, 29. Juli 2002. +22C -
Det kvite huset framme er Draugsvoll bruk 263/6.
Det raude huset bakanfor og det kvite oppe i bakken er bruk 261/12.
(Bruflaten)
Det grønnkvite huset bakanfor er bruk 260/5.
Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.