Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now!
- Bulken, 24. Juli 2002. -
- Eimstad, 24. Juli 2002. -
- Eimstad, Fureteijen. 24. Juli 2002. -

Jon Jonson Botnen frå Fyksesund, gift 1866 med Eli Arnvedsdr. Berge fekk plass på Fureteijen, bygde der og var der til ikring 1900. Denne teigen er og kalla Torsteins-Nygerdslo, Jongjerdslo, Johans-Nygjerdslo. Desse namni er truleg etter husmenn som har butt der eller slege der som svarelse for plasset.

Kjelde: Vossaboki band IV

Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.