Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now - www.vossnow.net
- Skiple (Raundalen), 11. Mai 2020 -
- Skipleskyrkjegarden - Den gamle kyrkjegarden på Skiple, 11. Mai 2020, 11:16 -
Kyrkjegarden vart truleg teken i bruk 1812 til omalg 1904.
Skiple kyrkjegard

Om lag 400 meter nordvest for garden Skiple ligg det ein gamal kyrkjegard der sju av rallarane som omkom under oppføringa av Bergensbana ligg gravlagde.

Etter namna å døma er to av dei sju svenskar. Magnus M. Vigstöm og Karl Albert Janson omkom i ei eksplosjonsulykke i Gravahalstunnelen 29. mai 1901. Dei andre fem var frå andre kantar av landet, og vart difor gravlagde på Skiple. Nokre omkom ved eksplosjonsulykker, andre omkom av «ladden» (dynamittgassen), og fleire vart råka av stein som fall ned frå tunneltaket. Det går ein veg frå fylkesvegen eit stykke nedi bakken og opp mot ein gard og vidare til kyrkjegarden.
Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.