Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now - www.vossnow.net
- Skiple (Raundalen), 11. Mai 2020 -
- Skipleskyrkjegarden - Den gamle kyrkjegarden på Skiple, 11. Mai 2020, 11:17 -
Kyrkjegarden vart truleg teken i bruk 1812 til omalg 1904.

Lars Eilivson f. 1762, g. 1. 1782 m. Guri Endresdr. Heimberde, 2. 1815 m. Gjertrud Eiriksdr. Rekve, 3. 1822 m. Marta Ivarsdr. Syndve og 4. 1829 m. Dønåt Gudleiksdr. Fagnastølen. Lars fekk skøyte 1781 på bruk 5 (1 pund 12 mark) og 1829 på bruk 9. Det skal vera Lars som sette seg i brodden for å få gravplass åt Raundalen på Skiple. Han arbeidde og mykje for å få bygt kyrkje i Raundalen og vilde at ho skulde stå på Asleflòten nedanfor husi på Skiple. Lars lovde at dei i skogen hans skulde få hogga det timberet dei trong til kyrkja, og han kjøpte ljosekrune og altarkalk. Ved skifte etter Lars vart ljosekruna skrudd sund og saman med altarkalken skift millom ervingane, er det fortalt.

Kjelde: Vossaboki
Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.