Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now - www.vossnow.net
- Voss, 2. November 2018 -

- Heksekost på Bjørk ovanfor Gjelle, 2. November 2018, 13:16, +6C -


Heksekost (også kalt markvist eller huldrelime) er et fellesnavn for utvekster på busker som er angrepet av forskjellige sykdommer/sopper, som gir unormal vokst av knopper eller kvister. Det er vanligst på bjørk, der de ofte forekommer som dusker over store deler av kronen. Det forekommer sjelden på gran og furu, og det er nok godt mulig at furua som er avbildet under her, er ei såkalt «beitefuru», som er blitt beitet på i lengre tid av storfugl, og derfor har utviklet svært tette greiner. Planteskadegjøreren ”Candidatus Phytoplasma mali” som forårsaker sykdommen heksekost i eple gir symptomer på skudd, blad, frukt og røtter. De alvorligste konsekvensene er heksekost-lignende forgrening av trærne og en avling som er liten og stort sett består av svært små, smakløse epler som ikke er salgbare.

Sykdommen spres ved bruk av infisert formeringsmateriale (podekvist, grunnstamme), ved bladsugende insekter og ved at røtter på nabotrær vokser sammen.

Kjelde: Wikipedia
Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.