Her kan du søke blant tusenvis av bilete lagt ut i VossNow sidan 23. november 1996.

På søkesida skriv du inn eitt eller to ord du vil søke på i dei søkefelta. Om du berre skriv eit søkeord i eitt av felt, vil du naturlegvis berre søke etter dette eine ordet. Om du også skriv eit alternativ søkeord i det andre søkefeltet, kan du velje korleis du vil kombinere søkeorda, anten at dei begge må finnast (og), eller at berre eitt av dei er tilstrekkeleg (eller) eller til slutt å utelukke treff som inneheld søkeord nr. 2 (men ikkje). Du kan du også velje korleis du vil søke på dei enkelte orda. Du har fire alternative søkemåtar når det gjeld kvart av dei to søkeorda:

inneheld: du søker inni tekststrengen. Dvs. eit søkeord som "vang" vil få treff på både "Vangen", "Gudvangen", "Aurlandsvangen", "Vang pensjonat" etc.

er lik: du søker med nøyaktige kriterie. Eit søkeord som "vik" vil berre få treff på tekststrengar som har teksten "vik" og berre det, ikkje på t.d. "Brurarvik".

byrjar på: du søker på byrjinga tekststrengen. "Voss" vil til dømes gje treff på både "Voss", "Vossevangen" og "Vossestrand".

sluttar på: du søker på slutten av tekststrengen. Søkeordet "Vik" vil her gje treff på t.d. både "Vik" og "Bruravik".

Tilbake til søkesida
Bileta lista alfabetisk etter tittel
'Slideshow' med tilfeldige bilete frå VossNow (Nytt bilete kvart 5. sek.)