- Ålvik, 2. September 2017. -

Dagens tur, 2. September 2017- Turens lengde 20,7 Km med total stigning på 1284 m.